За едно голямо „Благодаря“ на хората, които ни лекуват.